2018-2021
Mini-Tab Preview
Tatranská perspektíva, 2018, akryl na plátne, 95x120 cm
Tatranská perspektíva, 2018, akryl na plátne, 95x120 cm
Pleso, 2018, akryl na plátne, 70x90 cm
Pleso, 2018, akryl na plátne, 70x90 cm
Panoráma s búrkou, 2018, akryl na plátne, 70x75 cm
Panoráma s búrkou, 2018, akryl na plátne, 70x75 cm
Panoráma, 2018, akryl na plátne, 70x75 cm
Panoráma, 2018, akryl na plátne, 70x75 cm
V lese, 2018, akryl na plátne, 60x70 cm
V lese, 2018, akryl na plátne, 60x70 cm
Okno, 2018, akryl na plátne, 70x60 cm
Okno, 2018, akryl na plátne, 70x60 cm
Bociany, 2018, akryl na doske, 60x70 cm
Bociany, 2018, akryl na doske, 60x70 cm
Krásna Hôrka, 2018, akryl na doske, 60x70 cm
Krásna Hôrka, 2018, akryl na doske, 60x70 cm
Výtvarný moment 1/2018, akryl na plátne, 60x80 cm
Výtvarný moment 1/2018, akryl na plátne, 60x80 cm
Výtvarný moment 2/2018, akryl na plátne, 60x80 cm
Výtvarný moment 2/2018, akryl na plátne, 60x80 cm
Maliarske partitúry 1/2018, akryl na plátne, 70x90 cm
Maliarske partitúry 1/2018, akryl na plátne, 70x90 cm
Vznešená kompozícia, 2018, akryl na plátne, 80x100 cm
Vznešená kompozícia, 2018, akryl na plátne, 80x100 cm
Výstup z Dračej dolinky, 2018, akryl na plátne, 80x100 cm
Výstup z Dračej dolinky, 2018, akryl na plátne, 80x100 cm
Gordický uzol, 2019, akryl na plátne, 70x90 cm
Gordický uzol, 2019, akryl na plátne, 70x90 cm
Arborétum, 2019, akryl na plátne, 90x110 cm
Arborétum, 2019, akryl na plátne, 90x110 cm
Imaginárna krajina, 2019, akryl na plátne, 40x40 cm
Imaginárna krajina, 2019, akryl na plátne, 40x40 cm
Kompa pri Tarnobrzegu, 2019, akryl na plátne, 60x80 cm
Kompa pri Tarnobrzegu, 2019, akryl na plátne, 60x80 cm
Rastlina, 2019, akryl na plátne, 60x40 cm
Rastlina, 2019, akryl na plátne, 60x40 cm
Tatranský moment, 2019, akryl na plátne, 40x40 cm
Tatranský moment, 2019, akryl na plátne, 40x40 cm
Výtvarný moment, 2019, akryl na plátne, 30x40 cm
Výtvarný moment, 2019, akryl na plátne, 30x40 cm
Hrozivá konštelácia, 2019, akryl na plátne, 70x60 cm
Hrozivá konštelácia, 2019, akryl na plátne, 70x60 cm
Za svetlom, 2019, akryl na plátne, 70x60 cm
Za svetlom, 2019, akryl na plátne, 70x60 cm
Horská krajina, 2019, akvarel, 30x40 cm
Horská krajina, 2019, akvarel, 30x40 cm
Zimná krajina, 2019, akvarel, 30x40 cm
Zimná krajina, 2019, akvarel, 30x40 cm
Kraj lesa, 2019, akvarel, 30x40 cm
Kraj lesa, 2019, akvarel, 30x40 cm
Kytica, 2019, akryl na plátne, 70x60 cm
Kytica, 2019, akryl na plátne, 70x60 cm
Večerná krajina, 2019, akvarel, 30x40 cm
Večerná krajina, 2019, akvarel, 30x40 cm
Imaginárna krajina, 2019, akvarel, 30x40 cm
Imaginárna krajina, 2019, akvarel, 30x40 cm
Večerná kytica, 2020, akryl na plátne, 70x60 cm
Večerná kytica, 2020, akryl na plátne, 70x60 cm
Ruže, 2020, akryl na plátne, 60x70 cm
Ruže, 2020, akryl na plátne, 60x70 cm
Kosodrevina, 2020, akryl na plátne, 80x100 cm
Kosodrevina, 2020, akryl na plátne, 80x100 cm
Väznené svetlo, 2020, akvarel, 30x40 cm
Väznené svetlo, 2020, akvarel, 30x40 cm
Úkryt, 2021, akvarel, 40x50 cm
Úkryt, 2021, akvarel, 40x50 cm
Covid-19, 2021, akvarel, 30x40 cm
Covid-19, 2021, akvarel, 30x40 cm
Prof. J. Uhel, 2021, akvarel, 30x20 cm
Prof. J. Uhel, 2021, akvarel, 30x20 cm