Rudolf Rabatin
hgfd
Moja modlitba

"Prebuď sa v pokoji, prvobytná sila, ktorá v každej chvíli tvorí. Uznaj ma, som Tvoj syn, moje srdce Ťa ľúbi a poslúchnem Tvoje rady, aby som vykonal, čo Ti bude na prospech. Prebuď sa v pokoji a zalievaj svetlom túto zem, ktorá žije len z Tvojej lásky. Energiou, ktorá z Teba vyžaruje, kries k životu všetko, čo existuje."

(Modlitba Ramzesa, Naos - chrám faraóna, Údolie kráľov, Karnak, Egypt)
Pohyblivé kamene
Tatry
Vysoké Tatry
Celú Rabatinovu výtvarnú dráhu sprevádzajú najmä krajinárske kompozície. Krajiny, veduty a panorámy maľuje doma na Spiši i počas študijných ciest, najčastejšie ako účastník maliarskych plenérov na Slovensku i v zahraničí.  Krajinárska téma Tatier, ku ktorej majú iní slovenskí výtvarníci zväčša rezervovaný vzťah, je jednou z jeho dominantných tém. Niektoré tatranské kompozície sú náladovou kontempláciou prírody, jej takmer impresionistickým záznamom so zachytením atmosféry a živlov, ktoré ju ovládajú. Opticky vernou reprodukciou videného sa však uspokojí iba zriedka. Horský motív zväčša povýši na výraz vlastného vnútra či prírodných a spoločenských pohybov a síl. S obľubou týmto spôsobom využíva najmä motív kameňa. V obrazovom cykle Reč kameňov predstavujú bralá, skaly a balvany raz pozitívne hodnoty, ako vznešenosť, pevnosť a silu, výzvu k výstupu do výšok a k rozhľadu, inokedy sú metaforou pre bremeno, ťarchu osudu, úskalie alebo prekážku na ceste životom. Kameň ako fundamentálna súčasť horskej krajiny alebo kamenných múrov ľudských obydlí tak človeka raz povznáša, inokedy ohrozuje, alebo aj ochraňuje. To všetko maliar vnímavému divákovi ponúka v kompozíciách s názvami Tatranské ráno, Tiesňava, Roklina, Prielom, Kameňopád, Pamäť kamennej steny, či Moje vnútorné kamene. 
 
( Jitka Haaková, katalóg k jubilejnej výstave Modlitba maliara, Galéria BWA Krosno, 2014 )

Poľsko
Jan Tulik(Poľsko): Text k výstave Tatry trochu inak v Krosne, (1998).
"To hory, či nekonečnosť mora sú zahalené tajomstvom, ktoré túžime poznať. Tatry vo svojich gotických formách upriamujú náš zrak do výšok a k nebu. Umelci Rudolf Rabatin a Jozef Česla znamenito vystihujú svoj postoj k svetu a prírode. Vysoké hory vpadli do ich duší. Vyhľadávajú zmysel tajomstva zastretého v magickej atmosfére brál. A možno je to opačne: v prekypujúcej chúlostivosti duše umelcov preniká do ich diel tajomstvo bytia, ktoré túžia vystihnúť. Je dobré, že tieto obrazy vidíme v Poľsku. Dáva nám to pocit slobody, pretože autori stoja pred zrakmi našej predstavivosti ako vtáci, ktorí nerozumejú hraniciam v geograficko - politickom ponímaní. Preleteli hranice, aby nás utvrdili v presvedčení, že to neznáme a tajuplné niečo, ku ktorému sa chce umelec donekonečna približovať, dotýkať sa ho svojimi zmyslami a intelektom, je istotou človečenstva."

Baltik
Od roku 1990 až do roku 2013 som každoročne navštevoval maliarske sympóziá - tvorivé pobyty v susednom Poľsku. Za tie roky som tam našiel veľa inšpirácie, ale aj priateľov, s ktorými sa dodnes stretávam. Mám nezabudnuteľné spomienky na tvorivé stretnutia v krásnom prostredí hôr známom pod názvom Beszczady organizované Krosnianskym Domom kultúry. Od domova najvzdialenejší pobyt som absolvoval v roku 2013 pri Baltickom mori (Osięki) neďaleko západopobaltského Mesta Koszalin, kde som nechal v galérijných a súkromných zbierkach šeť obrazov. 

(Rudolf Rabatin , 2013)


Autoportret
Sebareflexia
Dominantnou témou v mojej tvorbe sú Tatry, v ktorých nachádzam inšpiráciu. Námety čerpám nielen z reálnej prírody, ale aj z osobnej vnútornej "prírody", ktorá je ukrytá vo mne. Vo svojich dielach vizualizujem vlastné pocity prameniace z optimistických stavov duše a z nežnej kategórie krásna. Vytváram jedinečnú vlastnú prírodu, skúmam ju a ponúkam divákovi prostredníctvom obrazov. Vychádzam z reality, maliarsky ju štylizujem, abstrahujem a intuitívne premieňam so snahou vytvoriť umelecký model lepšieho sveta.

(Rudolf Rabatin, 2000)

Tatranské ráno
C. V.
* Krompachy (1954)

1974-1978
Pedagogická fakulta UPJŠ Prešov
prof. Štefan Hapákprof. Ivan Šafranko

 1986 - 1989
tvorivé sympóziá výtvarných pedagógov v Popradskom okrese
 
1989 - 1996
 riaditeľ Tatranskej galérie v Poprade
Projekt galéria v Elektrárni Poprad (1992)
Dom fotografie v Poprade (1993)

1991 - 1998
maliarske plenéry v Poľsku

1997 - 1999
slobodné povolanie

od 1999 
pedagóg Základnej umeleckej školy v Poprade

2009 - 2017 
pedagóg SPŠ Poprad grafický a priestorový dizajn

od 2013
Umelecká beseda slovenská

Dve kytice
Kontakt
ADRESA

rudo@art-rabatin.sk

Tel: +421 905 352128


Svätoplukova 31
058 01 POPRAD
SLOVAKIA